Termeni și condiții

 

I.Date despre site și compania care îl administrează 

 

Site-ul web www.tiamel.ro (denumit în continuare Site-ul) este  în proprietatea societății DIRIBAM DIRIBUM S.R.L., cu sediul în Oradea,  Bihor, Str. Meșteșugarilor 75, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J5/2794/2019 cu Cod fiscal 41989679, IBAN RO17BTRLRONCRT0531428401 reprezentata de Gabriel Pleșca, denumită în continuare Compania.

 

Prin intermediul acestui Site funcționează platforma online de cumpărare a produselor marca TIAMEL (cărți și altele),care este operată în conformitate cu prezentul regulament și care cuprinde detaliat termenii şi condițiile de operare care se completează cu reglementările legale aplicabile.

 

Prezentul Regulament este pus la dispoziție gratuit.

 

II.Definiţii.

 

Vizitator: orice persona fizică sau juridică care navighează site-ul online tiamel.ro şi nu este considerată Client în sensul prezentului document.

Client: persoană care efectuează o Comandă, devenind astfel parte a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă electronică care are ca obiect achiziționarea de produse de pe site-ul tiamel.ro.

Utilizator: cuprinde atât persoanele care au calitatea de vizitator cât şi pe cea de client.

Formularul de comandă: reprezintă un document electronic care cuprinde câmpuri obligatorii şi/sau facultative care urmează a fi completate de către Utilizator în vederea plasării comenzii online.

Comanda: reprezintă intenția fermă şi irevocabilă a Clientului de a cumpăra produsele selectate.

Contract/ Contractul de Vânzare – Cumpărare în format electronic: reprezintă contractul încheiat la distanță între Societatea şi Client, având ca obiect produsele selectate în Comandă şi confirmate ulterior în orice modalitate de către Societate .

Datele Clientului: înseamnă orice date cu caracter personal, precum, nume, prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail, vârstă, cont bancar etc. pe care Societatea le prelucrează în momentul completării formularului de comandă în vederea achiziționării. Aceste date vor fi folosite pentru emiterea documentelor fiscale, respectiv, dacă clientul își va da acordul, pentru transmiterea unui newsletter despre produsele Societății, promoții etc. Aceste date vor fi stocate de către Societate în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă pe site. 

Consimțământul: reprezintă manifestarea de voință a Utilizatorului, exprimată în mod voluntar, în sensul acceptării tuturor termenilor și condițiilor prezentului document, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor sale. Pentru manifestarea acestui consimțământ, Utilizatorul e suficient să bifeze fereastra Accept Termeni și Condiții pentru a arăta că a înțeles Termenii și Condițiile utilizării Site-ului, respectiv conținutul contractului de vânzare – cumpărare și că își însușește aceste informații și prevederi, respectiv Accept Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru a arăta că este de acord cu preluarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal în condițiile Politicii de Confidențialitate existentă pe acest Site.

Newsletter (Buletin Informativ): reprezintă un mijloc de informare, transmis periodic de Societate prin mijloace electronice (e-mail, sms etc), cu privire la Produsele și/sau promoțiile Societății dintr-o anumită perioadă Utilizatorului, în măsura în care Utilizatorul optează pentru acest serviciu în mod expres, fără a conține vreun angajament al Companiei față de acesta.

 

III.Prevederi generale

 

1.Prezentul regulament definește detaliat termenii și condițiile în care Clientul poate achiziționa produse prin intermediul Site-ului. Compania își rezervă dreptul de a modifica și actualiza unilateral termenii și condițiile prezentului regulament, chiar şi în lipsa unui acord ori a unei notificări prealabile a Clientului.

2. Navigarea pe acest Site şi utilizarea serviciilor magazinului online implică Consimțământul dat din partea Utilizatorului. Consimțământul se consideră exprimat în momentul în care Utilizatorul bifează fereastra Accept Termenii și Condițiile. Prin exprimarea Consimțământului, Utilizatorul declară că a citit în întregime prezentul documentcă a înțeles pe deplin şi este de acord cu semnificația și conținutul termenilor şi condițiilor prezentului document.

3.Accesând pagina termeni și condiții puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

4. Secțiunea de contact va cuprinde datele de contact ale Companiei (denumire, sediu, număr de telefon, adresă de e-mail, CUI, nr. înregistrare Registrul Comerțului) cu care Utilizatorul va putea lua contact în măsura în care are orice nelămurire, solicitare, întrebare în legătura cu termenii şi condițiile prezentului document.

 

 

IV.Noţiuni generale referitoare la produse, imagini şi promoții

 

1. Informațiile de pe acest Site au în primul rând caracter informativ.

2.Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil. Promoțiile sunt valabile pe perioade limitate de timp, de regulă menționate. În cazul in care nu se menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile.

3.Prezența produselor pe Site NU garantează existenta lor în stoc. Consultanții noștri vor confirma disponibilitatea pentru fiecare produs în parte.

4.Compania își rezervă dreptul sa completeze si sa modifice orice informație de pe Site.

5. În măsura în care va exista această opțiune, Utilizatorii pot alege să se aboneze la Newsletter-ul oferit de Compania noastră. Datele preluate de la Utilizator în scopul expedierii acestui buletin informativ vor fi folosite de Companie doar în limitele Politicii de Confidențialitate accesibilă pe acest Site. 

6. Renunțarea la primirea buletinului informativ de către Utilizator se poate face în orice moment:

 Folosind legătura special destinată din cadrul oricărui buletin informativ primit.

            – Prin contactarea Companiei, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

7.Renunțarea la primirea buletinului informativ nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document. Compania noastră își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite buletinul informativ cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi buletinul informativ, fără nici un angajament ulterior sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. Compania noastră nu va include în buletinele sale informative transmise Utilizatorului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care sa facă referire la vreun terț care nu este partener al  DIRIBAM DIRIBUM SRL, la momentul expedierii buletinului.

V. Conținutul Site-ului. Proprietate intelectuală

 

1. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, vă asumați să folosiți prezentul Site doar în scopul pentru care a fost creat. Nu veți  întreprinde niciun fel de acțiuni care să compromită siguranța Site-ului, care să fie ilegale or susceptibile să cauzeze prejudicii Companiei sau altor terțe persoane. Sunteți de acord să nu adăugați la conținutul Site-ului, să nu extrageți din conținut sau să încercați să accesați orice secțiune a Site-ului care nu este destinată accesului pentru public. Dacă pentru accesarea unei secțiuni vă sunt solicitate informații precum adresă, card de credit etc., sunteți responsabil să oferiți aceste informații în mod corect și complet. 

2. Dacă pe acest Site veți întâlni link-uri către alte site-uri care nu sunt administrate de către Compania noastră, includerea lor în conțintul prezentului Site nu presupune vreo răspundere a Companiei nostre referitor la conținutul acestor site-uri sau policita lor de confidențialitate. Nu vom garanta pentru navigarea acestor site-uri în condiții de siguranță. Accesând aceste site-uri vă asumați political or de confidențialitate și sunteți singurul responsabil pentru orice consecință poate să recurgă de aici.

3. Protejarea intimității și a vieții private aparținând minorilor (persoane sub 18 ani) este extrem de important pentru Compania noastră. De asemenea, pe acest Site nu se colectează și/sau prelucrează date ale persoanelor sub 18 ani, decât cu acordul dat în prealabil și punctual de către reprezentantul/ocrotitorului legal al acestor persoane.  

4. Compania noastră nu poate garanta că, în măsura în care veți descărca materiale prin intermediul Site-ului nostru, acestea sunt libere sau necontaminate cu viruși, cai troiani sau alte forme de contaminare care vă pot distruge computer-ul sau alt dispozitiv pe care activați. Sunteți singurul responsabil să vă asigurați că dispuneți de protecția necesară pentru a utiliza serviciul de Internet în siguranță. 

5.Ocazional, se poate ca informația conținută pe aceste Site să aibă anumite erori materiale, referitor la descrierea produselor, preț, promoții, oferte, livrare, dispobilitate etc.. Ne rezervăm dreptul, chiar și  fără o informare prealabilă, de a corecta orice erori sau omisiuni și să modificăm/ adaptăm informația disponibilă sau să anulăm o comandă în măsura în care informația disponibilă pe Site -ul nostru sau link-urile afiliate nu este corectă.

6.  Tot conținutul, incluzând dar nelimitându-se la imagini statice, imagini dinamice, imagini grafice, conținut text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Companiei sau a partenerilor.

 

7.  Utilizatorului îi este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, reproducerea, alterarea, ori utilizarea conținutului Site-ului fără existența unui acord prealabil acordat în scris de către Companie. În caz de încălcare a acestei obligații, Utilizatorul răspunde, în mod direct, față de Companie pentru orice preludiu rezultat ca urmare a încălcării prezentelor prevederi. Pentru orice reclamații referitoare la drepturile de autor și folosirea incorectă a informațiilor vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de pe Site. 

8.Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile de mai sus.

 

9.Orice încălcarea a dreptului de autor poate fi sesizata la adresa de email existentă pe acest Site.

 

VI. Momentul încheierii contractul. Transferul proprietății şi a riscurilor contractului.

 

1. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat în momentul confirmării comenzii. După efectuarea comenzii în magazinul virtual, clientul primește un e-mail automat la adresa de mail indicată în comandă care confirmă înregistrarea comenzii  și trimiterea ei, mai departe, către noi. În baza acestor date, în timpul orelor de program, vom lua legătura cu clientul, prin intermediul posibilităților de contact indicate de client, în cazul în care sunt necesare clarificări la comandă.

2. În urma clarificării tuturor elementelor necesare livrării,  clientul va primi o confirmare a comenzii în scris, prin email ( sau telefon).

3. Cumpărătorul ia la cunoștință că, după efectuarea comenzii de pe portal, și după confirmarea comenzii în scris pe mail/sms, intervine un contract de vânzare – cumpărare, respectiv de livrare încheiat  pentru produsul comandat. În măsura în care, momentan produsul respectiv nu se găsește în stoc, vom indica o dată la care așteptăm sosirea produsului in cauza. Clientul va  confirma acceptul acestei date printr-un răspuns trimis prin e-mail, iar in cazul în care data respectiva nu-i este convenabilă, va  semnala  acest lucru în scris și va avea posibilitatea să renunțe la produsul comandat.

 

4. Transferul dreptului de proprietate asupra produselor achiziționate se transmite în momentul încheierii contractului, însă riscul contractual se transmite Clientului de la momentul livrării produselor către Client, sub condiția plății integrale a produselor comandate şi a taxelor de livrare.

 

 

 

VII.Politica de vânzare online a Companiei.

 

1. DIRIBAM DIRIBUM SRL poate publica pe Site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumita perioadă și în limita stocului disponibil.

2.Produsele achiziționate prin intermediul serviciului online sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului mai puțin atunci când părțile convin altfel.

3. Compania poate limita capacitatea de achizitoare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți. Prezentul Site nu permite minorilor (persoane sub 18 ani) să își creeze un cont și/sau să cumpere produsele vândute prin intermediul său. 

 

VIII.Plasarea comenzilor

1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat exclusiv pe Site. 

2.Prin completarea formularului de comandă și finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

3.Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că societatea noastră poate să îl contacteze, în următoarele scopuri / situații:

• Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plăți cu card bancar;

• Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de DIRIBAM DIRIBUM SRL, în cazul de plăți cu card bancar;

• Validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client;

• Validarea contravalorii comenzii efectuate și, incluzând în funcție de situație, alte servicii cu valoare adăugată (ex. transport etc.);

• Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.

4. Compania poate denunța automat comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

• neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plăți online;

• invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri, în cazul plății online;

• datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;

• activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură Companiei;

5. Clientul poate renunță la o comandă efectuată atunci când este contactat de către Companie conform punctului 3 din acest capitol .

6.  Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării, prin e-mail sau sms, de către Companie a acceptării comenzii transmise de Client.  O comandă confirmată devine Contract la Distanță, cf. O.U.G. 34/2014.

 

IX.Plata

 

Compania noastră vă pune la dispoziție următoarele modalități de plată, valabile numai pentru plata integrală:

Plata online cu cardul

 

1.1.Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al companiei dvs., în condiții de siguranță deplină.

1.2.Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV2/CVC2).

1.3.Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

1.4.Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plată utilizată de Companie.

1.5. Compania noastră nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

 

Plata prin transfer bancar (prin ordin de plată)

 

2.1.Plata prin Ordin de plată se face doar în baza facturii proforma emise de DIRIBAM DIRIBUM SRL, în urma confirmării telefonice sau prin email a comenzii (în toate situațiile, Factura proforma va fi trimisă pe e-mail Clientului).

2.2. Atât în cazul plății online, cât și în cazul plății prin transfer bancar, livrarea mărfii se face după confirmarea plății.

2.3.Toate tarifele aferente produselor sunt exprimate în lei (RON)si includ si TVA. Compania își rezervă dreptul de a modifica prețul produselor / serviciilor fără o înștiințare prealabilă.

2.4.Tarifele afișate pe Site tăiate de o linie semnifică prețul de lista, iar prețul netăiat este prețul pe care trebuie să îl plătească Clientul pentru achiziționarea produsului/serviciului, în cazul în care sunt produse în promoție. Astfel, se evidențiază promoția pe fiecare produs, prezentând prețul inițial (tăiat), respectiv prețul de promoție (de plată).

2.5.Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client în formularul de comandă. Compania nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură.

2.6. După confirmarea comenzii, Compania va comunica clientului prin e-mai următoarele documente:factura fiscală, formular de retur.

2.7.În cazul plaților online, Compania nu este / nu poate fi făcută responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.

2.8.În cazul în care CLIENTUL întârzie din vina sa plata produsului, termenul de livrare asumat de se decalează cu numărul de zile până la efectuarea plății.

 

 Plata Ramburs

3.1. Plata se face numerar direct curierului la livrarea coletului. 

 

X. Livrarea produselor. Transport

 

1.Produsele vândute de Compania noastră vor fi trimise Clientului printr-o firmă de transport/curierat.

 

2. Livrările se vor efectua în medie de 2 zile lucratoare de la plasarea comenzii. În cazul în care produsul nu poate fi livrat, Compania se obligă să informeze Clientul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată vor fi rambursate de către Companie în termen de maximum 14 zile. 

 

3. La momentul de față, livrarea în țară se efectuează prin firma de curierat Fan Courier, iar transportul se suportă de Client, conform formularului de comandă.                            

4.Compania se va asigura de ambalarea corespunzătoare a produselor înainte de a le preda curierului, respectiv clientului.                                                                                                                    

5.Serviciul de livrare presupune transportul produselor până în fața blocului/casei. 6.Serviciul de livrare este disponibil si in afara României. 

XI.Garanții și Returnare. Perioada de retragere legală

 

1.Fiecare produs comercializat de compania noastră beneficiază de garanție conform legislației în vigoare. 

                                                                                                                                  

2. Clientul poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract la distanță,  fără penalități și fără invocarea unui motiv, aplicându-se normele cuprinse în O.U.G. 34/2014  în următoarele situații:

a. Produsul nu este conform cu specificațiile tehnice de pe site (* vezi pct. 9);                                                          

b. Coletele prezintă deteriorări severe;

c. Produsele au fost livrate greșit și nu corespund comenzii lansate de către Client (ex. diferă cantitatea);                                                                                                                                   

3. Conform legislației în vigoare, „consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“ conf. O.U.G nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse din site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse in O.U.G nr. 34/2014.

4. Clientul este obligat să notifice Companiei intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/telefon/SMS ) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor, în conformitate cu prevederile menționate la punctul 3. În acest scop, Clientul va face o manifestare neechivocă de voință în care îşi exprimă decizia de retragere din contract, folosind unul din mijloacele de comunicare la distanță pus la dispoziție de către societate.

5. Clientului care a notificat Compania conform punctelor 3 și 4, îi revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire vor fi returnate la societății noastre în maximum 14 zile calendaristice de la data expedierii notificării, în caz contrar Compania considerând cererea nefondată/invalidă. Clientul nu poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract la distanță și/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele scopuri sau situații :

a) înlocuirea produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificații sau de un tip diferit (nu este vorba de punctul 2 lit. a, ci de situația în care clientul se răzgândească cu privire la bunul achiziționat și dorește un alt bun, pe care să îl primească în contul dreptului de returnare și la același preț cu bunul returnat);

b) cererea de returnare are data de expediere care depășește perioada de 14 zile calendaristice prevăzute conform punctului 4, din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.

c) în cazul returnării produsului pentru una dintre cauzele declarate la punctul 2, produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate documentele care l-au însoțit, coperta și/sau paginile intacte, fără a prezenta urme de îndoiri, pete)

7. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 de zile de la data recepționarii produselor, prin virament bancar. Clientul suporta cheltuielile privind transportul de returnare/re-expediere și este responsabil de integritatea produsului pana la intrarea în posesia Companiei. Returul se va efectua prin curier sau prin poșta română.

8. NU utilizați un produs dacă vă gândiți sa îl returnați! Dreptul de retragere există pentru a va permite sa examinați produsul așa cum ați face-o într-un magazin, nu pentru a va oferi 14 zile de utilizare gratuită.

9. Compania nu își asumă obligația de a returna produsul în cazul în care Clientul invocă o neconformitate de ordin pur subiectiv, de tipul: de ex. personajul de pe copertă nu corespunde imaginii de prezentare de pe Site din punct de vedere al culorilor, clientul nu este mulțumit de narațiune sau avea anumite așteptări referitor la personaje/ finalitatea cărți etc.

10. ATENȚIE:

În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă urme de uzură, rupturi, pete, mâzgălituri etc., sau nu sunt returnate în aceeași stare în care au fost livrate către client, Compania are dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse produsului de către reprezentanții noștri.

 

XII. Reclamații

 

1. Legislația prevede un termen de 15 zile calendaristice pentru rezolvarea unei reclamații. 

2. Orice problemă aveți legat de o comandă, vă rugăm să luați legătura telefonic sau prin e-mail, iar noi vom încerca să o soluționăm în cel mai scurt timp posibil și cât mai convenabil pentru dvs.

 

XIII. Excluderea răspunderii.

 

1. Răspunderea Companiei se angajează doar în eventualitatea încălcării cu intenție sau din neglijență gravă a Termenilor și Condițiilor prezentului regulament. În toate cazurile, răspunderea față de Client pentru orice pierdere ori pagubă care se produce în legătură cu o comandă este limitată la prețul total al respectivei comenzi.

2.În măsura în care din pricina unei erori, prețul unui produs a fost introdus în mod greșit pe site-ul magazinului, Compania nu se obligă să furnizeze produsele selectate la un preţ greşit. În acest caz, Companiei îi revine obligația de a informa Clientul de îndată şi în toate cazurile anterior trimiterii e-mailului şi/sau SMS de confirmare.

3.Compania nu răspunde pentru eventuale pretenții care ar putea decurge ca urmare a informațiilor eronate, inexacte sau incomplete, nereale furnizate de Utilizator.

4. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe site-ul care găzduiește magazinul online (incluzând, dar fără a se limita la, imagini, prezentări) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Compania, acestea fiind utilizate exclusiv în scop informativ şi cu titlu de prezentare.

 

XIV. Protecția datelor cu caracter personal

 

1.         Prin completarea formularului de comandă, respectiv prin contactarea Companiei prin mijloacele de comunicare la distanță, respectiv  prin solicitarea de abonare la buletinul nostru informativ, Utilizatorul înțelege să pună la dispoziția Operatorului magazinului datele sale personale necesare în vederea îndeplinirii mai multor scopuri: realizarea și finalizarea cu succes a procesului de achiziționare a produselor din magazin, contactarea reprezentanților Companiei pentru solicitarea unor informații și/sau lăsarea unui comentariu/unei recenzii ori primirea de buletine informative. Datele personale vor fi utilizate exclusiv în conformitate cu politica noastră de confidențialitate pe care o puteți accesa pe site-ul nostru.

 

2.             În anumite situații, pentru introducerea pe Site a unor recenzii, Compania noastră preia și prelucrează date cu caracter personal constând în nume, prenume, imagine, voce ale unor persoane fizice, uneori cu vârsta sub 18 ani. Aceste date vor fi preluate și prelucrate numai cu acordul persoanei majore vizate sau al ocrotitorului/reprezentantului legal exprimat în prealabil și în scris, odată cu transmiterea voluntară a acestor date fie prin intermediul contactelor social – media (messenger, facebook, e-mail), fie odată cu încheierea unui contract cu obiectul specific de promovare on-line/prezentare/oferirea de recenzii despre carte, prin semnarea unuia acord anexat de către persoanele în măsură să exprime acest acord. 

3.                Prezentul Site nu permite minorilor să  cumpere produsele vândute prin intermediul său. Cel care va face comanda și va completa formularul pus la dispoziție pe acest Site își asumă întreaga responsabilitate cu privire la faptul că are peste 18 ani, respectiv pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor furnizate. Este strict interzisă compromiterea sistemului de securitate al acestui Site. Dacă veți fi implicat în orice acțiune/inacțiune care cauzează o violare a securității sistemului, avem dreptul să oferim orice date personale care vă aparțin către administratorii sistemului și/sau autoritățile competente din domeniu. 

4.             Sunteți informat, prin asumarea acestor termeni și condiții, asupra faptului că datele personale furnizate prin intermediul acestui Site pot fi transferate în mod necriptat (excepție cele privind cardul bancar care se transmit întotdeauna criptat) între diferite rețele și pot fi supuse unor schimbări sub aspect tehnic pentru a corespunde acestor rețele conexe ori dispozitive afiliate. 

5.             Utilizatorul garantează că datele personale furnizate sunt adevărate şi exacte şi este de acord să raporteze în timp util orice schimbare, modificare, actualizare a datelor cu caracter personal.

6.             Compania se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor furnizate de Utilizator şi se obligă să nu divulge, furnizeze, comunice aceste informații unor terţe persoane, cu excepția partenerilor de serviciu ai Companiei, cărora transmiterea datelor este necesară în vederea finalizării procesului de comandă (printre care se află și serviciului poștal, serviciului de curierat).

7.             Compania a implementat GDPR astfel cum reiese din Politica de confidențialitate pe care o puteți accesa pe site-ul nostruPrin accesarea serviciilor magazinului on-line Utilizatorul își dă consimțământul expres pentru prelucrarea datelor sale conform Politicii şi în scopul executării Contractului.

8.             Compania se asigură că şi proprii angajați respectă confidențialitatea informațiilor furnizate de Client.

 

Întreaga politică de confidențialitate se poate consulta aici.

 

XV. Comunicarea

1.Utilizatorul declară că este de acord cu modalitatea de comunicare prin care Compania îşi derulează operațiunile comerciale, respectiv telefonic şi prin e-mail.

2.Orice convorbire verbală nu va produce efecte atâta timp cât nu este confirmată într-o modalitate scrisă.

 

XVI. Forţa majoră

1.Niciuna dintre părţile contractului de vânzare-cumpărare nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul regulament dacă neexecutarea este datorată unui caz de forţă majoră astfel cum acesta este definit în art. 1351 alin. (2) Cod. civ, cu obligaţia de a notifica cealaltă parte în orice modalitate, în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului.

 

XVII. Litigii

1.Eventualele litigii între Companie şi Utilizator care decurg din nerespectarea prezentului regulament vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

2.În cazul în care soluționarea eventualelor litgii nu este posibilă pe cale amiabilă, se va recurge la concursul instanțelor de judecată competente.

 

          XVIII. Legea aplicabilă

1. Prezentul regulament este supus legislaţiei române în vigoare.

 

         XIX. Clauze finale

1. În cazul în care o prevedere a prezentului regulament este nulă, anulabilă ori este lovită de o altă cauză de ineficacitate, aceasta nu va fi afectată validitatea şi aplicabilitatea celorlalţi termeni şi condiţii.

 

DIRIBAM DIRIBUM SRL

Prin Administrator

 

 

Oradea, 05.08.2020